Installation

Anslutning sker via fyra kablar: +12V, Jord, CAN H och CAN L. Lämpliga anslutningar finns på flera ställen i bilen.

Se installationsanvisningar.

Exempel 1. Bakom stereon på S60/V70/S80.
Radio
CAN BOX  –   Grönt kontaktdon
Gul kabel       Grön (CAN L)
Röd kabel      Vit (CAN H)
Brun kabel     Brun (GND)
Grå kabel       Röd (+12V)

OBS, Även detta kopplingsschema förekommer. Notera färgen på kablarna.

CAN BOX  –   Svart kontaktdon
Orange kabel       Grön (CAN L)
Brun kabel           Vit (CAN H)
Svart kabel          Brun (GND)
Grå kabel             Röd (+12V)


Exempel 2. Bagaget, AEM anslutning.
AEM
I bagaget finns denna anslutning för AEM på vissa bilar, används bland annat till inkoppling för backsensorer med mera.

CAN BOX  –   Svart kontaktdon
Gul kabel       Grön (CAN L)
Röd kabel      Vit (CAN H)
Brun kabel     Svart (GND)
Grå kabel       Röd (+12V

OBS, Även detta kopplingsschema förekommer. Notera färgen på kablarna.

CAN BOX  –   Svart kontaktdon

Orange kabel       Grön (CAN L)
Brun kabel           Vit (CAN H)
Svart kabel          Svart (GND)
Grå kabel             Röd (+12V)