Installation

Anslutning sker via fyra kablar: +12V, Jord, CAN H och CAN L. Lämpliga anslutningar finns på flera ställen i bilen.

Se installationsanvisningar.

Exempel 1. Bakom stereon på S60/V70/S80.
Radio


Exempel 2. Bagaget, AEM anslutning på XC90 med flera.
AEM