Instruktioner

Kort demonstration över programmets funktioner.

Se också beskrivningen på filernas olika funktioner här

Programmets filer och dess funktion.

P3tool.exe och J2534Driver.dll utgör själva programvaran. Dessa uppdateras löpande och kan hämtas i en ZIP-fil på denna sida. Dessa måste bytas vid varje ny versionsuppgradering.

settings.sml är dina personliga inställningar som sparas automatiskt när du loggat in. Behåll alltid denna fil när du uppdaterar för att underlätta installation av nya versioner.

debuglog.txt kan innehålla nyttig information vid problem eller tillfällen då bilen inte stöds och programvaran behöver uppdateras.