Ansluta CEM

Om du har en av dessa typer av CEM så har jag en kort instruktion hur du ansluter spännings matning och ett J2534-2 interface.

.

CEM 2011-2016
CEM 2008-2010

C1, Grön, MS-CAN + Jord
C3, Blå, HS-CAN
+12 på båda stift, gäller alla CEM.

CEM 2008-2010
————————
C1:49 MS CAN-H
C1:50 MS CAN-L
C1:54 Jord
C3:47 HS CAN-H
C3:48 HS CAN-L

CEM 2012-2016
————————
C1:30 MS CAN-H
C1:31 MS CAN-L
C1:54 Jord
C3:6 HS CAN-H
C3:7 HS CAN-L

Diagnosinterface

PIN 6 : HS CAN-H
PIN 14 : HS CAN-L
PIN 3 : MS CAN-H
PIN 11 : MS CAN-L
PIN 4 : Jord
PIN 16 : +12V

Glöm inte bort 60 ohm motstånd mellan CAN H och L !
Både HS CAN och MS CAN.

Lycka till och jag tar inget ansvar för hur du väljer att använda denna information.
Allt sker på egen risk!
Om du är minsta osäker rekommenderar jag att du gör någonting annat!